Desenvolupament humà sostenible

La Fundación Utopia va néixer de la col·laboració en projectes de cooperació internacional entre la Fundació Plataforma Educativa i la Asociación Proyecto Cultural El Sitio de Guatemala i es dedica a la Cultura i al desenvolupament humà sostenible, a través de la creativitat i la innovació social.

Qui som

Col·laboradors

Què fem

Cooperació sobre el Terreny

Els projectes que impulsem en l’àmbit de la cooperació directa sobre el terreny busquen reforçar i complementar les polítiques públiques de desenvolupament dels estats receptors, de la missió de la contrapart sòcia i de les necessitats del teixit humà que se’n beneficia.

En aquest marc, la Fundació Utopia-BsF té en compte les especificitats culturals de cada territori i treballa per a la defensa dels drets humans en general, i dels drets socials i culturals, en especial, fent èmfasi en els col·lectius de dones i en la infància/adolescència. Les zones  d’intervenció prioritàries són: Centre Amèrica, la Conca del Mediterrani i el Senegal.

Pel que fa als projectes de codesenvolupament, busquem incidir en les persones nouvingudes i establertes a Catalunya, reforçant els vincles comunitaris amb el seu país d’origen. Busquem potenciar, formar i col·laborar amb aquests grups de persones de diferents nacionalitats perquè aportin el seu gra de sorra a la millora dels seus territoris.

INCUBA

Incuba és una iniciativa de formació, suport i acompanyament de joves d’escàs poder adquisitiu que fins al moment en el seu procés d’apoderament econòmic i social. Nascut l’any 2006, l’objectiu d’Incuba és proporcionar un conjunt d’eines i coneixements als i les participants per a que puguin defensar de manera més efectiva els seus drets econòmics, culturals i socials, a través de la creació de plans d’empresa i de desenvolupament personal.

Diverses edicions del projecte Incuba s’han impulsat a terme fins al moment al Marroc, a l’Uruguai i a Guatemala, havent format més de 400 joves, un 70% dels quals han aconseguit millorar la seva situació socioeconòmica gràcies als coneixements obtinguts.  Aquesta iniciativa es porta a terme gràcies al suport de tècnics experts en emprenedoria social, lideratge comunitari i drets humans.

Organitzacions contraparts als territoris: Associació Moultaka (Marroc), Asociación La Barca (Uruguai) i Swan Tinamit (Guatemala)

Vols saber-ne més? Clica aquest enllaç i visita el web Incuba

 

EFCI Mujeres Guatemala

L’Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació (EFCI) és una iniciativa per al foment de l’emprenedoria de dones en situació de dificultat econòmica i social. Nascut a Guatemala l’any 2003, el projecte busca proporcionar als i les participants un conjunt d’habilitats i eines per a la millora de la seva autoestima personal i iniciativa professional, clarificant idees, visualitzant els seus propis talents, buscant recursos a l’entorn, potenciant així l’autoocupació i l’acció comunitària.

Des de l’any 2003 s’han portat a terme diferents edicions del programa EFCI Nahualà a Guatemala, i també s’ha implementat a Catalunya en el format EFCI Dones a les ciutats de Girona, Salt i Barcelona. En total, s’ha format i donat recolzament a més de 2.000 dones, un 80% han reportat un impacte positiu pel que fa a la seva integració laboral i social, i un 30% de les quals han iniciat els seus projectes professionals cooperatius.

Organitzacions contraparts als territoris: Swan Tinamit i Asociación Cultural el Sitio (Guatemala), suport i recolzament al projecte per part de diferents Centres Cívics, ONG’s, i altres entitats i equipaments públics de Girona, Salt i Barcelona (Catalunya)

Juventud Transformadora

L’objectiu d’aquest projecte és la Promoció i enfortiment de l’educació, la participació ciutadana i l’apoderament dels col·lectius juvenil indígenes de la ètnia q’echi. Els/les joves beneficiaris/es del projecte són els participants habituals de les activitats que impulsa la Fundació guatemalenca Funmmayan, contrapart nostra al territori.

Les comunitats escollides per a la implementació del projecte presenten alts índex de pobresa estructural i hi ha una manca evident de serveis educatius per infants i joves. L’accés a la formació i capacitació professional es fa difícil en aquestes àrees, i és per això que les organitzacions socials com Funmmayan treballen per l’alfabetització bàsica dels seus habitants, especialment les dones indígenes, i els seus fills, donat que en un tant per cent molt elevat dels casos, la maternitat arriba de forma molt primerenca, i la jove no ha pogut acabar els seus

En el marc de l’edició de 2015 s’ha donat atenció a més de 60 joves en situació de vulnerabilitat social però amb capacitat de lideratge i motivació personal per tal de formar-se en Creativitat i innovació social.

Organització contrapart al territori: Funmayan

Bicicletes per l’Educació Senegal

El projecte ‘Bicicletes per l’Educació‘ treballa per millorar l’accés a l’educació de joves de zones rurals empobrides de la regió de Palmarin (Senegal), dotant-los de bicicletes per a facilitar el seu desplaçament de casa a l’escola.

Aquest projecte va iniciar la seva activitat a l’any 2015 i ja ha entregat més de 700 bicicletes a l’Institut d’Educació secundària Académie Fatick i l’escola Saint Martin de Palmarin (Senegal). L’entrega es va fer d’acord amb les autoritats escolars i de Palmarin en base a criteris com la distància a recórrer, l’edat de l’infant, el rendiment escolar, l’entorn social i familiar, graus de discapacitats,…

Contraparts al territori: Ajuntament de Palmarin (Senegal), Institut d’Educació secundària Académie Fatick i l’escola Saint Martin de Palmarin (Senegal).

Vols saber-ne més? Visita el web de Bicicletas sin Fronteras

Infancia en Riesgo: Prevenció de la malnutrició

Iniciativa que té com a objectiu reduir la malnutrició infantil a la regió de Totonicapan (Guatemala). La seva implementació consisteix en enfortir i millorar les capacitats de la Unitat de Malnutrició de l’Hospital de Totonicapan.               
En el marc del projecte es porten a terme un seguit de tallers al mateix hospital a través dels quals s’atenen a un total de 200 famílies amb fills menors de 5 anys i que presentin desnutrició i/o a dones embarassades en risc, durant els 6 mesos d’execució del projecte. En paral·lel, es porta a terme un seguiment i avaluació de les famílies formades, recolzant-les durant 2 mesos en el procés d’eradicació de la malnutrició dels seus fills/es.

Projecte impulsat per la Fundació Plataforma Educativa i en la qual la Fundació Utopia-BsF participa amb el disseny de plans pedagògics i mesures avaluatives.

Organitzacions contraparts al territori: Hospital de Totonicapan

Educació pel desenvolupament i Sensibilització

Els projectes que impulsem en l’àmbit de la cooperació directa sobre el terreny busquen reforçar i complementarles polítiques públiques de desenvolupament dels estats receptors, de la missió de la contrapart sòcia i de les necessitats del teixit humà beneficiari.

En aquest marc, la Fundació Utopia-BsF té en compte les especificitats culturals de cada territori i treballa per a la defensa dels drets humans en general, i dels drets socials i culturals, en especial, fent èmfasi en els col·lectius de dones i en la infància/adolescència. Les zones  d’intervenció prioritàries són: Centre Amèrica, la Conca del Mediterrani i el Senegal.

Pel que fa als projectes de codesenvolupament, busquem incidir en les persones nouvingudes i establertes a Catalunya, reforçant els vincles comunitaris amb el seu país d’origen.
Busquem potenciar, formar i col·laborar amb aquests grups de persones de diferents nacionalitats perquè aportin el seu gra de sorra a la millora dels seus territoris.

Nahual

Nahual és un projecte de sensibilització i d’educació pel desenvolupament que facilita é l’estada a Catalunya durant 3 mesos a professionals d’Amèrica Central i/o del Sud, formats en facilitació de processos de creativitat, innovació i projectes comunitaris i fomentar un intercanvi professional i personal amb els professionals socials i comunitaris catalans.

Les persones que han vingut realitzen tallers i activitats relacionades amb la cooperació, la inclusió social i l’apoderament dels col·lectius més desafavorits als centres cívics de Girona, Barcelona, Salt i Figueres, conjuntament amb la resta d’equip de la Fundació Utopia-BsF, i participen en activitats amb organitzacions del tercer sector a diferents municipis de Girona i Barcelona.L

El projecte Nahual, ja compta amb 10 edicions i ha mostrat un impacte positiu que corrobora la sostenibilitat tècnica i la perdurabilitat de la consciència ciutadana i de les seves accions reivindicatives a llarg termini.

Aquest projecte es porta a terme gràcies a la col·laboració amb diverses entitats i administracions locals de la província de Barcelona i Girona.

EFCI Dones Emprenedores

EFCI Dones (Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació) és un projecte social de la Fundació Utopia-BsF que es desenvolupa a Catalunya des del 2012, amb edicions a Girona, Salt, Barcelona i Font de la Pòlvora (Girona).

És una programa formatiu amb caràcter innovador que fomenta l’autonomia i l’apoderament de les dones a través de la creativitat i la innovació, posant l’accent en conceptes amb l’interculturalitat, participació social i treball comunitari, i que es tradueix en un reforç del teixit comunitari que dóna lloc a una convivència intercultural real i pacífica, més enllà de la simple coexistència entre cultures.

Aquest 2017 s’ha realitzat una edició a Salt (Girona) i una altra al barri de Font de la Pòlvora (Girona). i compta amb el segell de projecte inclusiu de l’Ajuntament de Salt.

Vols saber-ne més? Clica aquest enllaç i visita el web d’EFCI

Bicicletes sense Fronteres

En el marc del projecte Bicicletes per a l’Educació Sensibilització realitzem, des de 2016, accions de difusió i sensibilització al territori català, vertebrades per l’experiència de cooperació en la regió de Palmarin (Senegal).

Es tracta d’accions com: exposicions fotogràfiques, xerrades, campanyes de difusió, recollides de bicicletes,… i intercanvis educatius entre instituts dels dos territoris, estat espanyol i Senegal.

Participació en xarxes

Per a la Fundació Utopia-BsF, la participació i la col·laboració suposen un element important en allò que és el posicionament de l’entitat en l’àmbit en què es treballa. En aquest sentit, la participació a xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixements i l’enriquiment a partir d’experiències compartides.

L’organització està registrada com a ONGD a AECID i a l’Agència Catalana de Cooperació. Per altra banda forma part activa de la coordinadora d’ONG’s de Girona i Alt Maresme. Els seus representants són membres actius del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Figueres.

Participa en les taules contra la feminització de la pobresa de l’Ajuntament de Barcelona i del municipi de Salt.

Codesenvolupament

El codesenvolupament és un concepte que neix de la col·laboració entre agents socials, professionals de l’acció social i institucions públiques i privades de països del Nord i del Sud.

El pilar que sustenta el codesenvolupament es que les persones immigrades procedents de països del Sud no perdin el vincle amb el seu país d’origen, i s’impliquin en accions socials i/o entitats socials encaminades a la millora de la qualitat de vida i al desenvolupament humà integral i sostenible, i evitant així que conceptes com la desculturació o l’assimilació se imposen com a models d’ integració social. Aquesta vinculació suposa alhora una integració real i efectiva de les persones al país d’ acollida, superant barreres socials excloents i caminant cap a una convivència real, relegant a un segon pla el terme de coexistència.

Actualment, alguns professionals de l’acció social a Guatemala treballen de manera permanent a territori català, realitzant  accions de codesenvolupament amb el suport de la nostra entitat. Cal destacar que aquest grup compta amb autonomia per a dissenyar i planificar iniciatives de cooperació internacional així com el suport de la fundació per a executar aquestes iniciatives, formant una equip de treball versàtil i coneixedor de la realitat local a Guatemala.

Altres Projectes

Incuba Uruguay

En construcció

Mediouna

En construcció

Joves en Pràctiques

L’entitat participa del programa Joves en Pràctiques i ha fet contractacions en el marc de les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.