,

Fundació Resilis, amb Anna M. Suñer, manté la secretaria de la FEPA

El passat 25 de juny es va celebrar l’Assemblea General de la FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits). Un dels temes tractats a l’assemblea va ser l’aprovació de la junta directiva. Pepa Arqué (Fundació Mercè Fontanilles) i Ricardo Centellas (Fundació Federico Ozanam), fins ara presidenta i vicepresident de la Federació, van deixar els seus càrrecs. Amb aquests canvis s’hi han incorporat tres noves entitats. La presidència recau ara en la Fundació Eveho (Ferran Rodríguez), mentre que la Fundació Resilis amb Anna M. Suñer manté la secretaria de la federació.

assemblea fepa

 

Les entitats que formen la nova junta directiva i les persones que les representen amb els càrrecs que ocupen són:

Fundació Eveho

President: Ferran Rodríguez

 

Asociación Vasija. Integración social de los menores de protección

Vicepresident 1r: Raúl Rodríguez Montes.

 

Fundación Isos

Vicepresident 2n: Igor Sánchez Álvarez.

 

Fundació Privada Resilis

Secretària: Anna Maria Suñer Damon

 

Associació ‘In Via’

Tresorera: Maria Carme Laorden Medina

 

Fundación Adsis

Vocal: Maria Aurora Corona Velasco

 

Aldees Infantils SOS Catalunya

Vocal: Francisco Javier Gavilán Sarrias

 

Grup Esplai Blanquerna

Vocal: Núria Palau Sendra

 

Fundación Proyecto Don Bosco

Vocal: Esther Muñoz Muñoz

 

Podeu consultar els continguts de la jornada aquí: https://www.fepa18.org/activitats/jornada-institucional-fepa-2020/