“Bones Pràctiques en l’acció social”

“Bones Pràctiques en l’acció social” conté quatre bones pràctiques d’accions que desenvolupa Plataforma Educativa per a la millora de les persones i els col·lectius que atenem, serveis i programes que potencien la seva autonomia, que ofereixen una atenció més especialitzada i que cerquen potenciar al màxim la
seva inclusió i participació social.

En les properes pàgines us endinsareu en les històries, algunes de llarg recorregut, de serveis com el de promoció a l’autonomia i l’emancipació de joves tutelats i extutelats, o el projecte de suport a l’autonomia i a la pròpia llar, serveis que es focalitzen en els suports que els i les joves i les persones amb discapacitat intel·lectual necessiten per potenciar la seva autonomia i emancipar-se, afrontant processos vitals de creixement personal.

(…) Les quatre bones pràctiques destil·len en bona part l’esperit de Plataforma Educativa, en la seva visió de “dissenyar, crear i desenvolupar equips professionals, programes i serveis que millorin la qualitat de vida de la persona i de col·lectius en situació d’exclusió social i/o risc de patir-ne.”

Roger Casero i Gumbau
Patró de Fundació Plataforma Educativa