“Fem gran l’acolliment: garantim els drets dels infants a viure en família”

Compromís social, acompanyament, comprensió i estima.

Aquestes són algunes de les moltes paraules que defineixen l’acolliment familiar, la mesura de protecció a la infància que, segons la Convenció del Dret de l’Infant i la llei 14/2010 de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, té preferència respecte l’acolliment residencial.
Actualment a Catalunya hi ha 600 famílies d’acollida, en les quals hi viuen 1000 infants. Però Catalunya encara necessita moltes més famílies que vulguin acollir, especialment a grups de germans i infants amb malalties, diversitat funcional o un volum important de visites amb la seva família d’origen.
De fet, només en la franja d’edat 0-6 anys, etapa clau en el desenvolupament d’un infant, hi ha un centenar de nens i nenes amb aquestes característiques pendents d’una família.
Per aquest motiu l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) va elaborar durant l’any 2016 un pla estratègic de promoció de l’acolliment familiar fonamentat en tres eixos: la millora del sistema, el suport a les famílies i la promoció de la cultura de l’acolliment.
Totes aquestes accions es van dissenyar i s’estan duent a terme de la mà de tots els agents implicats, amb les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF) i les famílies d’acollida al capdavant.
El primer pas cap a una societat més acollidora recau en donar a conèixer aquesta mesura de protecció, en fer-la present dins la societat. I publicacions com la que teniu a les mans ens ajuden a avançar en la difusió de la cultura de l’acolliment familiar a casa nostra.
Gràcies, junts garantim el dret dels infants a viure en família, junts #femgranlacolliment!

Agnès Russiñol i Amat
Directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)