FASI – Fundació Acció Social Infància

Atenció de la infància en risc social i les seves famílies

La Fundació Acció Social Infància (FASI) és una organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc de Catalunya.