Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació ASTRES desenvolupa projectes, programes i serveis per a l‘atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia

Qui som

Col·laboradors

Què fem

Me’n Surto Sol

‘Me’n surto sol’ és un projecte de la Fundació Astres que ofereix atenció domiciliària a persones amb discapacitat intel·lectual per potenciar la seva autonomia i participació en la comunitat.

Si en vols saber més: mensurtosol@fundacioastres.org

Centre Especial de Treball (CET)

Servei ubicat a la ciutat de Girona, però amb brigades a diversos punts de les comarques gironines.

Els serveis que oferim actualment són:

Manufacturats

La secció de manufacturats del Centre Especial de Treball treballa fent tasques de manipulats. Actualment treballem per a les empreses:

 • Laboratoris Hipra: enfilant, de manera mecanitzada, peces cilíndriques d’esponja
 • Nestlé: reciclatge de cafè
 • Trefinos: control de Qualitat de taps de suro

Recuperació i reciclatge de cafè

En aquesta secció la tasca principal consisteix en el buidatge i reciclatge de sobres de cafè soluble, de l’empresa Nestlé, seguint un procés industrial amb la maquinària corresponent.

Manteniment d’espais urbans i naturals

Les brigades són un servei destinat a administracions locals, així com a empreses i d’altres ens, amb tasques interdisciplinàries i adaptades al territori. Ês a dir, aquestes brigades podran fer les tasques que els nostres clients ens encarreguin, des dejardineria i paleteria fins pintura i fusteria.

L’any 2009 hem disposat de 8 brigades. Estan formades per  2 / 3  treballadors amb discapacitat intel-lectual i per un Oficial de 1ª que desenvolupa una tasca educativa, a més a més de les seves funcions dins de la secció.

Les competències que se’ls ha anat assignant, s’han dut a terme satisfactòriament, mantenint-se i millorant-se al llarg del temps.

Les tasques que fem són:

Manteniment d’espais urbans, places, carrers i altres indrets afectats. 

 • Pintat de mobiliari urbà i infantil.
 • Col-locació, pintat i reparacions.
 • Retirada de cartells, enganxines i altres elements.
 • Col-locació de papereres i pintat.
 • Reconstrucció de graons.
 • Col-locació de panots.
 • Col-locació de plaques.
 • Col-locació de pilones de ferro en paviment de formigó i de terra, i collar-les amb formigó.
 • Muntatge de baranes amb pals i travesses de fusta collades amb formigó.
 • Neteja de paperes i terra de la plaça.
 • Arranjament de les zones ajardinades.
 • Col-locar i treure els plafons electorals.
 • Poda baixa.
 • Desbrossar.

Brigades mediambientals

Astres Acció Social

Centre Ocupacional

Es tracta d’un projecte destinat a atendre persones amb discapacitats intel-lectuals, en un mejor grau,moderades o greus , i en un menor grau, lleus. El centre Ocupacional ASTRES és un servei de titularitat de la fundació ASTRES, subvencionat totalment del dpartament d’Acció Social i Cuitadania.

S’ofereixen dos tipus de servei que traballen de manera complementària: el servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el servei Ocupacinal d’ Inserció (PIR). El Centre Ocupacional també disposa d’un servei de suport psicològic i social als usuaris, des d’on es gestiona, amb la col-laboració dels professionals que intervenden directament sobre els mateixos, l’elaboració del seu programa de Rehabilitació Individual (PIR).

El Centre Ocupacional ha col-laborat amb les següents empreses:

 • Perfums Bachs
 • Ceràmiques Brancós
 • Ajuntament de sta. Coloma de Farners
 • Fundació Plataforma Educativa CENPI – S.A.

Programa de Lleure

Gaudir de l’oci és un dret, una opció molt enriquidora per a totes les persones i un excel·lent factor de integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La persona amb discapacitat és la veritable protagonista. L’oci és una necessitat humana i, com a tal, la seva satisfacció constitueix un requisit per al desenvolupament personal, però al que s’accedeix lliurement i voluntàriament. Tots tenim limitacions per a practicar segons quines activitats, però sempre hi haurà un oci possible per a cadascú. Ès una oportunitat que s’ha d’anar a buscar sense por.

El Servei de Lleure és un projecte destinat a l’oci i al temps lliure de persones amb discapacitats intel·lectuals, amb l’objectiu d’oferir-los tot un seguit d’activitats fomentant l’adquisició de recursos psicològics, socials i culturals, i potenciant la seva inserció social.

Servei de suport a l’autonomia

Aquest servei atén a persones amb discapacitat intel-lectual, intel-ligència límit i malaltia mental que viuen als seus propis domicilis i que necessiten del suport i acompanyament professionals per adquirir un nivell més alt d’autonomia. S’atén a la persona en els diferents àmbits de la seva vida: familiar, relacional, laboral, formatiu, sanitari, etc.

L’objectiu del projecte és organitzar un seguiment social i laboral que permeti recolzar el procés de maduració des d’un abordatge integral i integrador de la persona.

Eixos de treball:

 • La formació i aprenentatge de les persones amb intel-ligència límit i/o amb discapacitat intel-lectual.
 • L’acompanyament laboral.
 • Possibilitar una inserció laboral i un manteniment del lloc treball.
 • Procurar una integració efectiva a nivell social, relacional, cultural i legal.

Servicio de empleo con apoyo

Programa cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la convocatoria de la asignación tributaria del IRPF 2014 y promovido por la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) como entidad organizadora.

El Empleo con Apoyo se define como: “Sistema de apoyos a las personas con discapacidad u otros grupos en riesgo de exclusión social, para que consigan y mantengan un empleo en el mercado laboral abierto. El apoyo debe darse antes, durante y después de obtener un contrato laboral, incluyendo, además los apoyos al empresario y teniendo como punto clave en todo el sistema, la figura del Preparador Laboral”. (EuropeanUnion of SupportedEmployment. EUSE 2011).

Este sistema forma parte de las políticas activas de empleo y está regulado por el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

El programa se enmarca dentro del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que en los artículos 37 y 41 recoge como medida de inserción en el empleo ordinario, a los Servicios de Empleo con Apoyo.

OBJETIVO: La creación y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad y especiales dificultades de inserción, en las empresas del mercado ordinario de trabajo.


ACCIONES A REALIZAR:

 • Orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo.
 • Formación laboral mediante uso de nuevas tecnologías.
 • Diseño de itinerarios personalizados de inserción.
 • Prospección y captación de ofertas de empleo.
 • Dotación de apoyos dentro y fuera del entorno laboral, al trabajador y su familia y al empresario.
 • Entrenamientos de las tareas del puesto de trabajo.
 • Seguimiento y mantenimiento del puesto de trabajo.
 • Implementación del plan de voluntariado para el área de empleo.
 • Campaña de sensibilización empresarial.

BENEFICIARIOS: Personas con discapacidad inscritas en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes  de empleo no ocupados, así como trabajadores con discapacidad contratados en empresas ordinarias con necesidades de apoyo, siempre que, en ambos casos, se encuentren en alguno de los supuestos que se describen a continuación:

 1. Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%
 2. Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%
 3. Personas con discapacidad auditiva con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%

El programa también atiende las necesidades de apoyo de las familias de la persona con discapacidad, basando las acciones realizadas en la planificación centrada en la persona y en los círculos de apoyo.

Y desarrolla una atención especializada, cercana y de calidad hacia los empresarios y sus equipos de trabajo. Asesorando y prestando los apoyos necesarios ante cualquier incidencia que pueda surgir en el puesto de trabajo, a lo largo de toda la relación contractual entre el trabajador y la empresa.

logos-astres

‘Just a la fusta’ Fundació Astres

El projecte Just a la Fusta és una inciativa d’integració social i laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual consistent en la creació d’una línia pròpia de productes, innovadora i de qualitat, que tenen en comú la reutilització de fusta recuperada.

Es tracta de mobles fets amb palets, i per tant totalment sostenibles i que a més, han donat al professionals del Centre Especial de Treball (CET) de la Fundació Astres una gran motivació. I és que aquesta tasca no és una feina mecànica sinó artesanal: on veuen i viuen tots els processos que condueixen i el resultat final, el moble, i poden veure com el seu esforç dóna resultats reals, en forma de taules, cadires,.. Així doncs a la vessant més productiva s’hi afegeix la vessant social que permet treballar l’adquisició d’habilitats laborals, socials i personals de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Justa la fusta’ permetrà la creació durant aquest 2016 de vuit noves places de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquesta iniciativa no hauria estat possible sense l’empresa Casas Recuperació de Palets SA, que cedeix fusta recuperada al CET, ens transmet el seu coneixement i expertes, i el suport i la confiança que ens ha donat DipSalut i la Fundació ONCE.

Catàleg bijuteria col·lecció 2011/2012

Feu que el d’enguany sigui un Nadal diferent: regaleu bijuteria de la Fundació Astres. Regals de qualitat per donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual

astres-nadal_astres-1

Us presentem el nou catàleg de bijuteria de la col·lecció 2011/2012  de la Fundació Astres.

El podeu consultar i descarregar aquí: Catàleg bijuteria de la Fundació Astres: col·lecció 2011/2012

Les comandes s’han de realitzar amb 15 dies d’antel·lació i s’han d’adreçar a:

Per a més detalls consulteu la darrera pàgina del catàleg.

La Fundació gestiona dos Centres Ocupacionals destinats a atendre aquesta població, un a Girona i l’altre a Santa Coloma de Farners.

El Centre Ocupacional atén a persones amb discapacitat intel·lectual moderada o greu i s’intervé en dues àrees diferenciades de treball: l’Ajustament Personal i Social (on es promou l’adquisició, manteniment i millora d’habilitats cognitives, psicomotrius, hàbits personals i habilitats socials) i Ocupació Terapèutica (on es fomenta l’adquisició i manteniment de pautes educatives i hàbits laborals).

Dins de l’Ocupació Terapèutica s’ha iniciat recentment un nou projecte, una nova línia de treball: la creació de bijuteria amb argila polimèrica (Sculpey) així com la utilització de material de reciclatge en l’elaboració d’alguns dels productes. Són els propis usuaris del Centre Ocupacional, qui amb ajuda del monitor/a del servei, creen aquests complements, provant, innovant, barrejant…, amb molta il·lusió i ganes de tirar endavant aquest projecte.

Així doncs, us presentem el catàleg inicial de productes fets amb aquests materials, de diferent tipologia, amb colors i formes diferenciades perquè en gaudiu i us animeu a comprar-ne!!!

L’art fet sensibilitat, el calendari 2012

L’art fet sensibilitat” és el títol i el tema del calendari del 2012 que la Fundació Astres posarà a la venta el properdijous 15 de desembre de 2011. El calendari és una iniciativa de la Fundació Astres en col·laboració amb l’artista Clara Sullà.

Astres-art_fet_sensibilitat_calendari_fundacio_astres_2012

El projecte “L’art fet sensibilitat: Fundació Astres vivim el present per gaudir del futur” uneix els quadres i escultures de l’artista amb els nois i noies amb discapacitat intel·lectual del Centre Ocupacional (CO) d’Astres per afavorir un diàleg entre elsvalors de l’obra de l’artista i el treball d’autonomia i autogestió que realitzen a la Fundació.

Aquest calendari és la mostra de com els nois i noies del Centre Ocupacional aprenensempre i com a través de l’art han après què és l’autonomia, la llibertat d’expressió i la creativitat.

El preu del calendari és de 10 € i els diners aniran destinats al Projecte de Centre Ocupacional de la Fundació Astres de Girona.

Podeu comprar el calendari, a partir del dia 15 de desembre, en aquests punts de venda:

El calendari 2012 “L’art fet sensibilitat” de la Fundació Astres és, sens dubte, unbon regal per a fer aquest proper Nadal!

Joves en Pràctiques

L’entitat participa del programa Joves en Pràctiques i ha fet contractacions en el marc de les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.