Fundació Infància i Família

test

Atenció a la infància i a la família

Fundació Infància i Família neix amb l’objectiu de garantir el dret dels infants a tenir una família i una llar on créixer, sigui la pròpia o aliena, en acolliment o adopció.
Actualment, oferim serveis a famílies, promoció de l’acolliment, la igualtat i els drets de la dona i el treball comunitari.

Contacta amb
Fundació Infància i FamíliaC/ Mare de Déu de la Salut, 37 17006 – Girona

C/ Casp, 172 4rt A  08013 – Barcelona

Girona: Tel: 972 40 00 40

Barcelona: Tel: 93 231 00 89

Qui som

Col·laboradors

Què fem

Promoció de l’acolliment familiar

L’acolliment és una mesura de protecció per infants i joves que no poden viure amb la seva família, un gest voluntari i altruista de la família acollidora que proporciona a l’infant o jove el temps que ho necessiti.

Fundació Infància i Família està acreditada com a ICIF (Institució Col·laboradora d’Integració Familiar) per l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA).

Les funcions de les ICIF són:

 • Estudi, valoració i preparació de les famílies que sol·liciten l’acolliment d’un infant,
 • Recerca de famílies acollidores per l’infant proposat,
 • Acoblament infant a la família acollidora a través de l’equip especialitzat,
 • Seguiment posterior de l’infant segons les directrius de l’organisme competent,
 • Formació de famílies acollidores candidates,
 • Col·laboració en gestió finançament del servei prestat per les famílies acollidores com estableix conveni.

Acompanyament a famílies

Aquesta àrea es desplega a través de diversos serveis i programes dirigits a infants, joves, famílies i/o professionals que intervenen en aquest àmbit:

 • Servei d’Atenció Víctimes d’Abús Sexual (SAVAS),
 • Servei d’Atenció Terapèutica (SAT),
 • Servei d’Orientació i Assessorament Familiar (SOAF),
 • Servei de Teràpia Familiar (TF),
 • Servei de Tractament Especialitzat i Suport a Famílies (STESF),
 • Programa ProInfància,
 • Programa d’acompanyament psicològic adreçat a professionals.

Atenció a Dones

Desenvolupem el Servei d’Informació i Atenció a Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Baix Ebre, un servei d’informació, atenció, orientació i assessorament a dones en l’àmbit jurídic, psicològic i social.

A més d’aquest assessorament, realitza treball comunitari de formació, prevenció i detecció de possibles situacions de violència de gènere.

Treball Comunitari

Desenvolupem els següents programes del Model SIS (Servei d’Intervenció Socioeducatiu) destinats a realitzar treball comunitari:

 • Servei d’atenció diürna a infants i joves,
 • Servei d’atenció a famílies amb infants i adolescents en risc social.