Desenvolupament humà sostenible

La Fundación Utopia-BsF va néixer de la col·laboració en projectes de cooperació internacional entre la Fundació Plataforma Educativa i la Asociación Proyecto Cultural El Sitio de Guatemala i es dedica a la Cultura i al desenvolupament humà sostenible, a través de la creativitat i la innovació social.

Qui som

Col·laboradors

Què fem

Cooperació sobre el Terreny

Els projectes que impulsem en l’àmbit de la cooperació directa sobre el terreny busquen reforçar i complementar les polítiques públiques de desenvolupament dels estats receptors, de la missió de la contrapart sòcia i de les necessitats del teixit humà que se’n beneficia.

En aquest marc, la Fundació Utopia-BsF té en compte les especificitats culturals de cada territori i treballa per a la defensa dels drets humans en general, i dels drets socials i culturals, en especial, fent èmfasi en els col·lectius de dones i en la infància/adolescència. Les zones  d’intervenció prioritàries són: Centre Amèrica, la Conca del Mediterrani i el Senegal.

Pel que fa als projectes de codesenvolupament, busquem incidir en les persones nouvingudes i establertes a Catalunya, reforçant els vincles comunitaris amb el seu país d’origen. Busquem potenciar, formar i col·laborar amb aquests grups de persones de diferents nacionalitats perquè aportin el seu gra de sorra a la millora dels seus territoris.

INCUBA

Incuba és una iniciativa de formació, suport i acompanyament de joves d’escàs poder adquisitiu que fins al moment en el seu procés d’apoderament econòmic i social. Nascut l’any 2006, l’objectiu d’Incuba és proporcionar un conjunt d’eines i coneixements als i les participants per a que puguin defensar de manera més efectiva els seus drets econòmics, culturals i socials, a través de la creació de plans d’empresa i de desenvolupament personal.

Diverses edicions del projecte Incuba s’han impulsat a terme fins al moment al Marroc, a l’Uruguai i a Guatemala, havent format més de 400 joves, un 70% dels quals han aconseguit millorar la seva situació socioeconòmica gràcies als coneixements obtinguts.  Aquesta iniciativa es porta a terme gràcies al suport de tècnics experts en emprenedoria social, lideratge comunitari i drets humans.

Organitzacions contraparts als territoris: Associació Moultaka (Marroc), Asociación La Barca (Uruguai) i Swan Tinamit (Guatemala)


Per a accedir a la fitxa tècnica del projecte Incuba clica aquí
.

Vols saber-ne més? Clica aquest enllaç i visita el web Incuba

 

EFCI Mujeres Guatemala

L’Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació (EFCI) és una iniciativa per al foment de l’emprenedoria de dones en situació de dificultat econòmica i social. Nascut a Guatemala l’any 2003, el projecte busca proporcionar als i les participants un conjunt d’habilitats i eines per a la millora de la seva autoestima personal i iniciativa professional, clarificant idees, visualitzant els seus propis talents, buscant recursos a l’entorn, potenciant així l’autoocupació i l’acció comunitària.

Des de l’any 2003 s’han portat a terme diferents edicions del programa EFCI Nahualà a Guatemala, i també s’ha implementat a Catalunya en el format EFCI Dones a les ciutats de Girona, Salt i Barcelona. En total, s’ha format i donat recolzament a més de 2.000 joves (especialment dones), un 80% han reportat un impacte positiu pel que fa a la seva integració laboral i social, i un 30% de les quals han iniciat els seus projectes professionals cooperatius.

Organitzacions contraparts als territoris: Swan Tinamit i Asociación Cultural el Sitio (Guatemala), suport i recolzament al projecte per part de diferents Centres Cívics, ONG’s, i altres entitats i equipaments públics de Girona, Salt i Barcelona (Catalunya)

Per a accedir a la fitxa tècnica del projecte EFCI Nahualà clica aquí
Per a accedir a la fitxa tècnica del projecte EFCI Dones clica aquí

Juventud Transformadora

L’objectiu d’aquest projecte és la Promoció i enfortiment de l’educació, la participació ciutadana i l’apoderament dels col·lectius juvenil indígenes de la ètnia q’echi. Els/les joves beneficiaris/es del projecte són els participants habituals de les activitats que impulsa la Fundació guatemalenca Funmmayan, contrapart nostra al territori.

Les comunitats escollides per a la implementació del projecte presenten alts índex de pobresa estructural i hi ha una manca evident de serveis educatius per infants i joves. L’accés a la formació i capacitació professional es fa difícil en aquestes àrees, i és per això que les organitzacions socials com Funmmayan treballen per l’alfabetització bàsica dels seus habitants, especialment les dones indígenes, i els seus fills, donat que en un tant per cent molt elevat dels casos, la maternitat arriba de forma molt primerenca, i la jove no ha pogut acabar els seus

En el marc de l’edició de 2015 s’ha donat atenció a més de 60 joves en situació de vulnerabilitat social però amb capacitat de lideratge i motivació personal per tal de formar-se en Creativitat i innovació social.

Organització contrapart al territori: Funmayan

Per a accedir a la fitxa tècnica del projecte clica aquí

Bicicletes per l’Educació Senegal

Bicicletas sin Fronteras és un projecte de millora de les condicions de vida de persones sense recursos a través de l’entrega de bicicletes, facilitant el seu accés a l’educació, al treball, i la seva mobilitat en general. La gran majoria de les bicicletes que s’entreguen són donacions, les quals es reparen en tallers d’inserció laboral, generant llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.

Des de 2012 -any d’inici del projecte-Bicicletas sin Fronteras ha entregat més de 2.000 bicicletes en països tan diversos com Espanya, Hondures, l’Índia, Mali Burkina Faso o el Senegal. El cor d’aquesta iniciativa es troba a la regió de Palmarin (Senegal) a través de l’impuls de la iniciativa Bicicletes per a l’Educació, treballant conjuntament amb la comunitat rural i la Fundació Lluís Llach per fer entrega de més de 800 bicicletes a alumnes dels instituts de la zona i alhora crear llocs de treball pels habitants, a través del manteniment i la reparació de les bicicletes.

Organització contrapart al territori: Ajuntament de la localitat de Palmarin (Senegal)

Per a accedir a la fitxa tècnica del projecte BsF clica aquí.

Vols saber-ne més? Visita el web de Bicicletas sin Fronteras

Infancia en Riesgo: Prevenció de la malnutrició

Iniciativa que té com a objectiu reduir la malnutrició infantil a la regió de Totonicapan (Guatemala). La seva implementació consisteix en enfortir i millorar les capacitats de la Unitat de Malnutrició de l’Hospital de Totonicapan.               
En el marc del projecte es porten a terme un seguit de tallers al mateix hospital a través dels quals s’atenen a un total de 200 famílies amb fills menors de 5 anys i que presentin desnutrició i/o a dones embarassades en risc, durant els 6 mesos d’execució del projecte. En paral·lel, es porta a terme un seguiment i avaluació de les famílies formades, recolzant-les durant 2 mesos en el procés d’eradicació de la malnutrició dels seus fills/es.

Projecte impulsat per la Fundació Plataforma Educativa i en la qual la Fundació Utopia-BsF participa amb el disseny de plans pedagògics i mesures avaluatives.

Organitzacions contraparts al territori: Hospital de Totonicapan

Educació pel desenvolupament i Sensibilització

Els projectes que impulsem en l’àmbit de la cooperació directa sobre el terreny busquen reforçar i complementarles polítiques públiques de desenvolupament dels estats receptors, de la missió de la contrapart sòcia i de les necessitats del teixit humà beneficiari.

En aquest marc, la Fundació Utopia-BsF té en compte les especificitats culturals de cada territori i treballa per a la defensa dels drets humans en general, i dels drets socials i culturals, en especial, fent èmfasi en els col·lectius de dones i en la infància/adolescència. Les zones  d’intervenció prioritàries són: Centre Amèrica, la Conca del Mediterrani i el Senegal.

Pel que fa als projectes de codesenvolupament, busquem incidir en les persones nouvingudes i establertes a Catalunya, reforçant els vincles comunitaris amb el seu país d’origen.
Busquem potenciar, formar i col·laborar amb aquests grups de persones de diferents nacionalitats perquè aportin el seu gra de sorra a la millora dels seus territoris.

Nahual

L’objectiu del Projecte Nahual és facilitar l’estada a Catalunya d’un grup de professionals de l’acció comunitària vinguts de Guatemala, els quals durant la seva estància ens fan partícips de la realitat del seu país, alhora que repliquen a grups de treball i associacions catalanes tots els seus coneixements i expertesa com a professional de l’acció comunitària i la cooperació internacional.

En aquest sentit, en el marc del Nahual des de fa 9 anys la Fundació Utopia- BSF convida a Catalunya durant tres mesos un grup de facilitadores de la creativitat i la innovació de comunitats en risc d’exclusió social de Guatemala. Durant aquest temps, les facilitadores realitzen tallers i activitats relacionades amb la cooperació, la inclusió social i l’apoderament dels col·lectius més desafavorits als centres cívics de Girona, Barcelona, Salt i Figueres, conjuntament amb la resta d’equip de la Fundació Utopia-BsF, i participen en activitats amb organitzacions del tercer sector a diferents municipis de Girona i Barcelona.

Aquest projecte es porta a terme gràcies a la col·laboració amb diverses entitats i administracions locals de la província de Barcelona i Girona.

Per a accedir a la fitxa tècnica del projecte clica aquí.

EFCI Dones Emprenedores

L’Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació (EFCI) és un projecte destinat al foment de l’emprenedoria de persones en situació de dificultats econòmiques i socials. Destaca la practicitat i l’obtenció de resultats a curt termini: donem les habilitats i les eines per enfortir les participants tant en autoestima personal com en iniciativa professional: clarificant idees, reconeixent els seus propis talents, buscant recursos de l’entorn, potenciant l’autoocupació i l’acció comunitària. L‘objectiu és apoderar aquestes persones des de la modalitat de tallers basats en el Cicle d’Aprenentatge Vivencial (CAV): Reflexió – Participació – Diàleg. Fomentem la innovació i la creativitat per transformar i millorar les seves situacions personals i laborals: d’elles sorgiran les idees i les iniciatives i a l’EFCI trobaran el suport i l’acompanyament per dur-les a terme i crear el seu propi projecte de vida

“Dones Emprenedores” és un projecte de la Fundació Plataforma Educativa en col·laboració amb la Fundació Utopia i amb el suport de la Fundació Gentis que, gràcies al finançament de l’Obra Social la Caixa, es pot continuar oferint a les dones de Salt i . enguany es comença a implementar a la ciutat de Barcelona. EFCI-Dones ha obtingut el segell de projecte inclusiu de l’Ajuntament de Salt.

Col·laboració amb entitats locals.

Bicicletes sense Fronteres

En construcció

Participació en xarxes

Codesenvolupament

El codesenvolupament és un concepte que neix de la col·laboració entre agents socials, professionals de l’acció social i institucions públiques i privades de països del Nord i del Sud.

El pilar que sustenta el codesenvolupament es que les persones immigrades procedents de països del Sud no perdin el vincle amb el seu país d’origen, i s’impliquin en accions socials i/o entitats socials encaminades a la millora de la qualitat de vida i al desenvolupament humà integral i sostenible, i evitant així que conceptes com la desculturació o l’assimilació se imposen com a models d’ integració social. Aquesta vinculació suposa alhora una integració real i efectiva de les persones al país d’ acollida, superant barreres socials excloents i caminant cap a una convivència real, relegant a un segon pla el terme de coexistència.

Actualment, alguns professionals de l’acció social a Guatemala treballen de manera permanent a territori català, realitzant  accions de codesenvolupament amb el suport de la nostra entitat. Cal destacar que aquest grup compta amb autonomia per a dissenyar i planificar iniciatives de cooperació internacional així com el suport de la fundació per a executar aquestes iniciatives, formant una equip de treball versàtil i coneixedor de la realitat local a Guatemala.

Altres Projectes

Incuba Uruguay

En construcció

Mediouna

En construcció