Fundació Plataforma Educativa

Acció vers les persones i entitats

Acció social vers les persones i les entitats potenciant la recerca, la innovació, la planificació i el desenvolupament.