Idària Empresa d’Inserció SCCL

Cooperativa de Treball Associat i Inserció Laboral

L’any 2012 es va impulsar a Llagostera la creació d’IDÀRIA, una Cooperativa de Treball Associat i d’Inserció Laboral, Sense Ànim de Lucre per tal d’intervenir en la situació socioeconòmica del territori. L’objectiu principal de la fundació era el d’ajudar a combatre els efectes d’una crisi duríssima que havia deixat sense feina i recursos a moltes persones, bona part d’elles en situació de risc d’exclusió.