“Per què aquest llibre?”

Vivim en una societat global i canviant, on en cada moment i per diferents canals, sobretot els audiovisuals, les xarxes socials i les plataformes digitals, ens arriben informacions, coneixements i estímuls d’arreu del món. No obstant, la participació de l’entitat i del professional en un programa europeu, en un projecte transnacional, significa un intercanvi a nivell territorial, en el que es fa necessari trepitjar el terreny, sentir l’emoció amb la que la contrapart ens acosta a la seva experiència, a una manera de fer i d’enfocar una realitat compartida.
Enguany, us volem presentar un seguit d’experiències de les que d’una manera o altra els i les professionals de Plataforma Educativa hi han participat. Experiències d’intercanvi professional. Un intercanvi que, d’una banda, promou el creixement professional a partir de les noves competències adquirides i en conseqüència, la configuració d’equips de treball també més competents.
De l’altra, es promou la gestió i la transferència de coneixements, de metodologies, de bones pràctiques, la recerca de continguts,  l’anàlisi així com arribar a conclusions entre les contraparts. Però sobretot, l’aprenentatge i coneixements que una vegada incorporats com a metodologia de l’entitat o del propi servei, tenen un impacte més o menys significatiu vers la millora de la praxis educativa i en el desenvolupament de la intervenció professional en l’acompanyament als processos de les persones que atenem en el dia a dia.
Plataforma Educativa vol que siguin els propis professionals qui de primera veu ens comparteixin l’experiència viscuda, els aprenentatges fets, les relacions que s’han anat teixint amb els altres professionals, i a més a més, promoure la participació i motivar a la resta de companys a participar en els programes europeus.
En definitiva, aquesta publicació pretén ser un instrument útil que serveixi per conèixer els projectes en els que l’entitat ha participat i està participant, les entitats amb les que cooperem i les persones que de manera efectiva es beneficien d’aquesta col·laboració, i al mateix temps, té la finalitat de difondre allò que s’està fent i que està funcionant en el nostre territori i arreu d’Europa.
A més a més, el recull de les experiències innovadores i bones pràctiques, vol ser també un instrument de reflexió i guia perquè els i les  professionals i entitats puguin disposar d’aquest bagatge, les eines, les bones pràctiques, les recomanacions,… que ens hem endut en cada intercanvi, projecte o programa i en puguem disposar per al disseny i implantació de nous programes i/o en els que ja estem desenvolupant.
La innovació que és una peça clau d’estratègia de les organitzacions i és en aquest sentit que l’entitat avança amb la implantació de bones pràctiques i projectes innovadors amb l’objectiu d’afrontar millor les necessitats emergents i els reptes futurs.
Fins aquí el perquè d’aquesta publicació, una publicació que esperem que desperti l’interès del lector a voler saber-ne més, una publicació que vol compartir unes experiències de col·laboració i intercanvi entre professionals i entitats de diferents països, i de posar sobre la taula i ensenyar “el com ho fem” per endur-nos i aprendre el “com ho podem fer” també!

Anna Suñer Damon
Presidenta de Fundació Plataforma Educativa