PEnsem febrer 2022: Dubtes ètics, debats i solucions al comitè, per Felip Allué

Felip Allué Valmaña, president del Comitè d’Ètica de Plataforma Educativa, ens explica en aquest article el resultat del manual d’escorcoll dels centres que han portat a terme.

DUBTES ÈTICS, DEBATS I SOLUCIONS AL COMITÈ

Des de l’Espai de Reflexió Ètica de Plataforma Educativa tenim una clara vocació per poder tractar amb profunditat aquells qüestionaments ètics que afectin o interpel·lin directament l’acció educativa que desenvolupem als diferents serveis. En aquest sentit, i fruit de les diferents aportacions que ens han fet arribar les persones professionals vinculades a l’atenció residencial, vàrem iniciar un procés de reflexió fruit d’una demanda enviada per personal educatiu d’un CRAE de la Fundació Resilis. El dubte que ens presentaven estava relacionat amb la realització d’escorcolls que estan previstos quan segons protocols interns concorren les circumstàncies que els fan necessaris. Alguns dels i les educadores presentaven aquest fet com dubtós des de l’enfocament del nostre codi ètic.

La Comissió va traslladar aquesta demanda a l’Espai de Reflexió i Acció Ètica en Serveis Socials (ERAES). Fruit d’això es va portar a terme un treball de recerca, tant de la normativa vigent, com d’experiències en altres serveis de diferents territoris. En el transcurs d’aquest treball de recerca, es varen entrevistar persones treballadores de diferents CRAEs i CREIs i infants i joves en atenció d’aquests serveis residencials per tal de recollir les seves vivències i punts de vista.

L’ ERAES va considerar que d’aquesta feina feta podia ser útil que en sortissin una sèrie de recomanacions. És en aquest moment que pensem que potser seria una eina útil per a les persones professionals que es puguin trobar davant d’un cas similar, i decidim recollir totes aquestes recomanacions en una guia.

En aquesta guia hem partit de l’anàlisi i treball d’un dilema ètic per tal de donar una resposta metodològica als equips professionals d’atenció a joves en situació de protecció i tutela per tal de poder ajudar a clarificar aquells dubtes que sorgeixen, i ajudi als i les professionals, a la infància i joves en atenció.

Durant aquests mesos de treball ens hem trobat amb molts moments de dubtes que han necessitat l’ajuda de diferents professionals, en l’àmbit jurídic i en el camp de l’ètica. També han estat molt valuosos els testimonis de professionals i de persones que han estat ateses en diferents serveis d’acollida. En aquests casos ens han fet veure coses que no pensaven que fossin així. Escoltar com han viscut i viuen aquestes experiències tant per part dels i les joves com de les persones treballadores en CRAES i CREI va fer que molts de nosaltres veiéssim les coses una mica diferents de com les havíem vist fins aquell moment, ajudant en el procés deliberatiu per arribar a les conclusions.

Molt segurament la visió que ara tenim no és la mateixa de la qual vàrem començar i això sol fa que aquesta tasca hagi estat molt profitosa. Han estat dies de recerca, de discussió, d’escoltar vivències, no ha estat un camí fàcil. Enmig de tot aquest treball va arribar una pandèmia que ens va enviar a tots cap a casa. I vàrem decidir continuar amb la tasca, fins i tot amb més ganes, tot i els handicaps de les reunions virtuals.

Aquesta implicació de totes les persones components de l’ERESS de Plataforma Educativa ha fet possible que a part de poder donar una resposta al dubte inicial, s’ha creat una guia de recomanacions per poder consultar i acompanyar en una pràctica com són els escorcolls en CRAES i CREI.

En aquests moments la guia es troba en la fase de revisió final i maquetació per tal que la puguem afegir com un annex al nostre Codi Ètic.

Per altra banda, des de la Fundació Campus Arnau estan valorant poder-la publicar dins els escrits d’ètica i que formi part del seu fons bibliogràfic.

Ens fa feliç pensar que aquesta feina feta, des de la implicació i la preocupació pel benestar de les persones ateses, pugui ajudar a millorar l’exercici de la nostra missió.

Un fort agraïment per tothom qui ha participat i vers tothom qui en farà ús en el dia a dia d’atenció a les persones.