Actuem complementàriament i col·laborativament
sota el lideratge de la Fundació Plataforma Educativa,
per tal d’optimitzar els recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida
de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc.