Plataforma Educativa participa en xarxes d’àmbit local, nacional i internacional per promoure la innovació, la col·laboració i l‘intercanvi d’experiències en l’àmbit social i educatiu.

Algunes de les xarxes en les que col.labora i en forma part activa són les següents.

Xarxes Catalanes

Xarxes espanyoles

Xarxes Internacionals