Actuem complementàriament i col·laborativament per optimitzar recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida
de les persones.