test

Oferim serveis a Organitzacions de l’Economia Social

 • Recerca de fons i col·laboracions econòmiques,
 • Disseny de projectes,
 • Comunicació i imatge,
 • Servei jurídic,
 • Relacions amb les administracions públiques i amb els clients,
 • Coordinació tècnica,
 • Gestió i administració dels Recursos Humans,
 • Gestió i administració financera,
 • Direcció i administració de serveis,
 • Direcció Executiva i Gerència,
 • Suport pel compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
 • Suport pel compliment de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal,
 • Servei de logística (reparacions, informàtica, telecomunicacions, gestió proveïdors i industrials comuns),
 • Suport a la innovació i recerca de coneixement,
 • Suport als programes europeus i internacionalització,
 • Suport de publicacions i organització d’actes,