test

Oferim serveis a les persones a través de les organitzacions membres:

  • Serveis residencials per a la infància i l’adolescència.
  • Serveis socioeducatius per a la infància i adolescència
  • Serveis assistencials, residencials i laborals per a persones amb diversitat funcional
  • Promoció de l’acolliment en família i recerca de famílies acollidores.
  • Acció vers les persones potenciant la recerca, la innovació, planificació i desenvolupament.
  • Orientació i suport a les famílies i formació especialitzada.
  • Itineraris d’inserció socio-laboral per a persones en risc d’exclusió social.
  • Mediació, recerca i resolució de conflictes per la millora de la convivència i la prevenció.
  • Cooperació internacional
  • Formació i capacitació professional