Portal de transparència

En aquest espai trobareu enllaços a tota la informació i documentació de les organitzacions que formen la Xarxa Plataforma Educativa en conformitat amb l’establert en la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2013, de 9 de desembre, del Govern d’Espanya) i Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya).