Entrades

,

PErsones maig 2022: Sergi Tarrenchs, responsable de VITUM

La fundació El 7 d’Astres ha impulsat la creació de VITUM com a empresa tecnològica aplicada a la millora dels serveis a les persones i en forma part de manera estable. En Sergi Tarrenchs és el responsable de VITUM i ha liderat la implementació d’aquesta tecnologia a la cadena de producció de bicicletes d’Eina Activa.

En aquest vídeo ens detalla la seva feina, com funciona la plataforma i la seva relació amb Eina Activa i Plataforma Educativa: https://youtu.be/3dgjcut0yTc

Eina Activa incorpora l’internet de les coses a la seva línia productiva de bicicletes

Eina Activa ha iniciat una associació estratègica amb Vitum Technologies per tal de posar en funcionament un projecte de digitalització i automatització del control d’inventari i producció de bicicletes.

El nou sistema consta d’un monitor, un smartphone i tags QR. Aquests tres dispositius juntament amb una plataforma digital permetran mantenir un control a temps real de la producció, i consultar-la en qualsevol moment i en qualsevol lloc amb connexió a internet.

El sistema s’ha pogut implementar d’una manera ràpida a causa de la seva senzillesa i fàcil ús. Els i les professionals només han de posar el tag QR en el producte finalitzat i escanejar-lo amb l’smartphone mitjançant l’aplicació de Vitum. Un procés que té una durada de pocs segons i pocs clics en l’aplicació. Mitjançant aquesta simple acció, l’equip pot observar a temps real el seu ritme de producció i l’assoliment dels objectius a través del monitor que està connectat amb la plataforma. En les pròximes interaccions es pretén maximitzar el potencial del sistema mitjançant una millor analítica de dades.

Paral·lelament a la incorporació del sistema, també s’ha dut a terme un estudi productiu, de qualitat, i seguretat en el lloc de treball. Un cop finalitzat aquest estudi s’ha iniciat un procés de millora mitjançant accions directes en els processos de producció, aquestes accions ja estan donant un impacte i millora en els resultats i la comoditat dels treballadors i treballadores.

Aquesta novetat forma part de l’estratègia de digitalització i millora continua de Plataforma Educativa i les seves entitats. Vitum Technologies es dedica al desenvolupament de solucions de software IoT (internet de les coses) per a empreses industrials i del tercer sector. L’Internet de les coses es refereix, en termes d’informàtica, a una xarxa d’objectes físics de la vida quotidiana interconnectats mitjançant sensors, programari i altres tecnologies per tal d’intercanviar dades amb altres dispositius i sistemes a través d’Internet. Aquest acord pretén accelerar la digitalització dels diferents llocs de treball i fer un salt de qualitat en les diferents línies d’activitat del grup mitjançant tecnologies IoT. La transformació digital permetrà assolir un increment en l’eficiència operativa que afectarà directament al benestar i la comoditat en el lloc de treball de les persones.